Coroczne spotkanie EFO w Helsinkach 3-4 lutego 2017 r.

Coroczne spotkanie EFO w Helsinkach 3-4 lutego 2017 r.

W spotkaniu EFO (European Federation of Osteopaths), które odbyło się w Helsinkach w dniach 3-4 lutego 2017 r uczestniczyli przedstawiciele rekordowej liczby krajów - Austrii, Belgii, Cypru, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Kanady, Włoch, Wielkiej Brytanii. Zebranie rozpoczęło się sprawozdaniem członków zarządu z działalności EFO – dotyczące spotkań organizacyjnych zarządu, spotkań z innymi organizacjami (FORE, EFO, CEPLIS) w roku 2016. Przedstawiono także sprawozdanie finansowe. Sprawozdania z działalności zarządu za rok 2016 zatwierdzono jednogłośnie (każdy kraj ma możliwość oddania jednego głosu bez względu na liczbę osteopatów). Zaprezentowano projekt budżetu na 2017. Planuje się 105 tys. Euro wpływów i 100 000 Euro kosztów związanych między innymi z : legal fees 10 tys. €, Board meetings - 6 tys €, EFO /FORE/ merger meetings…
Read More

1% podatku dla TOP – KRS: 0000241676

Towarzystwo Osteopatów Polskich funkcjonuje wyłącznie ze składek członkowskich i nie posiada żadnych innych subwencji. Jeżeli uważacie Państwo, że osteopatia zasługuje na odpowiednie miejsce w systemie ochrony zdrowia ludzkiego, że współczesna medycyna powinna również być wzbogacona o leczenie manualne funkcjonujące równolegle z leczeniem farmakologicznym i chirurgicznym, że wysiłek osteopatów w swoje kształcenie i pomoc, jaką oferują (więcej…)
Read More

Regionalne grupy osteopatyczne

Trafionym pomysłem na ożywienie współpracy między osteopatami pracującymi w obrębie jednej aglomeracji miejskiej, a także na promowanie osteopatii w środowisku fizjoterapeutów i lekarzy wydaje się tworzenie regionalnych grup osteopatycznych. Do wniosku tego upoważnia już prawie rok działalności Warszawskiej Grupy Osteopatycznej w gościnnych progach ortopedyczno- osteopatycznej kliniki Sutherland Medical Center w Warszawie. W początkach roku zainaugurowało (więcej…)
Read More