Wesprzyj TOP

Wesprzyj TOP

Bardzo prosimy w wsparcie TOP, którego głównym celem rozwijanie, pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu osteopatii oraz informacji o zawodzie osteopaty, zarówno wśród członków Towarzystwa, jak i wśród osób trzecich. Dzięki wsparciu finansowemu jesteśmy w stanie zapewnić rozwój idei leczenia osteopatycznego. Dziękujemy!
Read More