Sympozjum DZIEŃ OSTEOPATY w POZNANIU

Szanowni Państwo,
Zbliża się data kolejnej – już siódmej edycji sympozjum „Dzień Osteopaty”. Tym razem wydarzenie
będzie miało miejsce w Poznaniu, gdzie w gościnnych progach Akademii Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego pod patronatem Towarzystwa Osteopatów Polskich mamy nadzieję
zaprezentować interesujące, najnowsze doniesienia naukowe oraz praktyczne z zakresu osteopatii.
Od początku swojego istnienia „Dzień Osteopaty” był pomyślany jako forum wymiany doświadczeń
integrujące osteopatów, szczególnie młodych absolwentów szkół osteopatycznych poszukujących
nowych inspiracji i nowych kierunków zawodowego rozwoju. Jednocześnie wydarzenie to jest
doskonałą okazją do przedstawienia środowisku fizjoterapeutów i lekarzy zasad jakie przyświecają
medycynie osteopatycznej, jej zadań i miejsca w panoramie usług medycznych.
Doświadczenie lat ubiegłych uczy nas jednak, iż ścisłe związanie organizacyjne tego sympozjum z jedną
ze szkół osteopatycznych odbierane jest przez ogół środowiska osteopatycznego jako zawoalowana
promocja jednej placówki edukacyjnej i jednej wizji osteopatii, co prowadziło do tego, iż inne szkoły
osteopatyczne projekt ten traktowały z rezerwą. Wobec powyższego, mając na uwadze możliwie
najszerszą reprezentację środowiska osteopatycznego w ramach tego sympozjum zdecydowaliśmy się
na zupełnie nową formułę. Tym razem „Dzień Osteopaty”, nie jest przypisany do żadnej ze szkół
osteopatycznych i stanowi szansę na spotkanie różnych wizji osteopatii na neutralnym gruncie.
Tematem przewodnim tegorocznego sympozjum jest: „Skuteczna Osteopatia. Płyny−Odruch−Powięź”
co daje nadzieję na bardzo zróżnicowany program naukowy, a jednocześnie gwarancję, że osteopatia
jest nadal postrzegana jako nauka medyczna, a nie paramedycyna. Bardzo na tym nam zależy jako
organizatorom tego wydarzenia.
Mam nadzieję, że nowa formuła sympozjum spotka się z szerokim odzewem wszystkich podmiotów
szkolących osteopatów w Polsce i przyczyni się do zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń z
korzyścią dla uprawiających ten zawód i ich pacjentów.

Przedstawiciele Komitet Organizacyjnego

dr n. med. Piotr Godek D.O. dr hab. Sławomir Marszałek D.O. dr Mateusz Romanowski D.O. dr Michał Dwornik D.O.

Zaproszenie od Komitetu Organizacyjnego 7. Dnia Osteopaty 10.09.2022 r