Zebranie Europejskiej Federacji Osteopatów (EFO) – sprawozdanie 

Zebranie Europejskiej Federacji Osteopatów (EFO) – sprawozdanie 

W dniach 9-10 marca 2018 roku w Atenach odbyło się coroczne zebranie Europejskiej Federacji Osteopatów (EFO). W tym roku zebranie to miało charakter szczególny, ponieważ po ponad rocznych negocjacjach Europejska Federacja Osteopatów połączyła się z Forum for Osteopathic Regulation in Europe – organizacją, tak jak EFO działającą na rzecz regulacji sytuacji osteopatii w Europie. Połączone organizacje przyjęły nazwę European Federeation and Forum for Osteopathy w skrócie EFFO. Zjednoczenie tych organizacji jest niezwykle istotne albowiem, w ten sposób powstała największa organizacja zrzeszająca osteopatów z całej Europy. Dzięki temu będziemy mieli większe możliwości lobbowania na rzecz osteopatii w Europie. Ponadto dzięki temu zjednoczeniu składki członkowskie uległy obniżeniu i wynoszą 200 Euro od organizacji plus 15 Euro za każdego członka danej organizacji. W trakcie zebrania mieliśmy okazję wysłuchać relacji z sytuacji osteopatów w…
Read More