Zebranie Europejskiej Federacji Osteopatów (EFO) – sprawozdanie 

W dniach 9-10 marca 2018 roku w Atenach odbyło się coroczne zebranie Europejskiej Federacji Osteopatów (EFO).

W tym roku zebranie to miało charakter szczególny, ponieważ po ponad rocznych negocjacjach Europejska Federacja Osteopatów połączyła się z Forum for Osteopathic Regulation in Europe – organizacją, tak jak EFO działającą na rzecz regulacji sytuacji osteopatii w Europie. Połączone organizacje przyjęły nazwę European Federeation and Forum for Osteopathy w skrócie EFFO.

Zjednoczenie tych organizacji jest niezwykle istotne albowiem, w ten sposób powstała największa organizacja zrzeszająca osteopatów z całej Europy. Dzięki temu będziemy mieli większe możliwości lobbowania na rzecz osteopatii w Europie. Ponadto dzięki temu zjednoczeniu składki członkowskie uległy obniżeniu i wynoszą 200 Euro od organizacji plus 15 Euro za każdego członka danej organizacji.

W trakcie zebrania mieliśmy okazję wysłuchać relacji z sytuacji osteopatów w poszczególnych krajach członkowskich. Najbardziej optymistyczne wiadomości pochodzą z Danii. W tym roku duński parlament uchwalił ustawę o zawodzie osteopatii dokładnie regulującą kto może pracować jako osteopata, jakie wymogi musi spełniać i jakie musi mieć wykształcenie! We Włoszech trwają zaawansowane prace tamtejszego parlamentu nad ustawą o osteopatii. Jednak w związku z niedawnymi wyborami i zmianą rządzących nie wiadomo czy prace te będą kontynuowane.  Także w Luksemburgu trwają prace nad ustawą. Obecnie tamtejszy rząd prowadzi badania opinii publicznej dotyczące osteopatii.

Mniej optymistyczne informacje przedstawił Ben Katz – przewodniczący Institute of Osteopathy z Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii ustawa o zawodzie osteopaty powstała już 25 lat temu. Mimo to jak wynika z przeprowadzonych badań tylko około 10 % społeczeństwa korzysta z usług osteopatów. Wciąż wielu lekarzy nie wie, że osteopatia jest zawodem medycznym uregulowanym prawnie. A więc mimo ochrony prawnej tytułu osteopaty i prawnego uregulowania profesji świadomość społeczna jest wciąż niewielka. A to oznacza, że samo uregulowanie prawne osteopatii to dopiero początek promocji osteopatii w systemie opieki zdrowotnej.

Dawn Carnes i Carol Fawkes z National Council for Osteopathic Research (NCOR) przedstawiły wyniki badania pilotażowego PROMS – Patient Reported Outcomes Measures. Jest to badanie opinii na temat leczenia osteopatycznego przeprowadzonego anonimowo wśród pacjentów w Wielkiej Brytanii. Wynika z niego, że ponad 80% pacjentów jest zadowolonych z leczenia osteopatycznego! W planach NCOR ma rozszerzenie badania na wszystkie kraje członkowskie. Będzie to największe tego typu badanie opinii dotyczące skuteczności osteopatii na świecie.

Jan Jaśkowski D.O.
Sekretarz TOP