Publikacje

Publikacje

publication-icon     Grzegorz Konieczny
Współautor rozdziału w książce Fizjoterapia kliniczna (red. W.Kasprzak) wyd. PZWL w Warszawie, 2011.

Rozdział:
Z.Wrzosek G.Konieczny – Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii s.402-427.

publication-icon     Sławomir Marszałek
Współautor 2 rozdziałów w książce Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu (red. M. Śliwińska-Kowalska, E. Niebudek-Bogusz), wyd. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2010.

Rozdziały:
S.Marszałek – Narząd ruchu a rozwój dysfonii zawodowej
S.Marszałek – Elementy fizjoterapii w leczeniu zaburzeń głosu

 

publication-icon      Grzegorz Konieczny
Autor i współautor rozdziałów w książce Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny (red. Z.Wrzosek, J.Bolanowski), wyd. PZWL w Warszawie, 2011.

Rozdziały:
G.Konieczny, Z. Wrzosek – Wybrane dysfunkcje narządu ruchu, s.51-83
G.Konieczny – Zaopatrzenie wspomagające narządu ruchu, s.119-144

 

publication-icon     Piotr Godek
Współautor 2 tomów książki Atlas artroskopowo-ultrasonograficzny.

Współautorzy tomu 1: P.Godek, C. Wasilczyk, J. Kurek, D. Grela; wyd. SonoMasters, Warszawa 2009.

Współautorzy tomu 2: P. Godek, C. Wasilczyk, J. Kosmider, wyd. SonoMasters, Warszawa 2010.

publication-icon     Grzegorz Konieczny
Współautor 3 rozdziałów w książce Rehabilitation for medical students (red. Z. Wrzosek, J. Bolanowski, E. Sutkowska), wyd. Akademia Medyczne im.Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2011

Rozdziały:
Z. Wrzosek, G. Konieczny – Selected dysfunction of the locomotor system, s.47-78
P. Koprowski, G. Konieczny – Traumatology of the locomotor system. Determinants of rehabilitation management in patients with the consequences of a locomotor injury in the early period, s.79-94.
G. Konieczny, P. Koprowski – Assistive aids for the locomotor system, s.113-129.

 

publication-icon   Piotr Godek
Przedmowy do wydania polskiego książki Mądrość ciała: czaszkowo – krzyżowe podejście do istoty zdrowia autorstwa M.Kerna, wyd. Virgo, 2010.
publication-icon    Grzegorz Konieczny
Współautor 3 rozdziałów w książce Rehabilitacja: podręcznik dla studentów medycyny (red. Z.Wrzosek, J.Bolanowski), wyd. Akademia Medyczne im.Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2008

Rozdziały:
Z. Wrzosek, G. Konieczny – Wybrane dysfunkcje układu ruchu, s.45-75.
P. Koprowski, G. Konieczny – Traumatologia: uwarunkowania postępowania usprawniającego chorych z następstwami urazu w obrębie narządu ruchu we wczesnym okresie, s.77-90
G. Konieczny, P. Koprowski – Ortotyka i protetyka, s.117-133.

 

publication-icon    Sławomir Marszałek
Współautor książki Kompleksowa rehabilitacja chorych po całkowitym usunięciu krtani, wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 2005

Współautorzy: A. Barinow-Wojewódzki, S. Marszałek, T. Rychlewski

publication-icon Praktyczna rehabilitacja & fizjoterapia

Temat miesiąca OSTEOPATIA

Marzec 2010

publication-icon    Sławomir Marszałek

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF OSTEOPATHIC MYOFASCIAL TECHNIQUES ON NORMALIZATION OF THE VOCAL TRACT FUNCTIONS IN PATIENTS WITH OCCUPATIONAL DYSPHONIA