Członkostwo

Członkostwo

Pobierz: deklaracja członka TOP

 

Zasady członkostwa wypracowane w trakcie spotkania zarządu w dniu 21.01.2014

członek zwyczajny – posiada czynne prawo głosu na zjazdach TOP

1) dyplomowany osteopata (posiada dyplom D.O.)

2) osteopata – absolwent szkoły osteopatii  uznawanej przez TOP po zdanym egzaminie klinicznym ( min 850 godzin szkoleniowych)

zasady: opłata roczna 200 PLN + 35 EURO tj. 170 PLN ( dla dyplomowanych osteopatów z racji przynależności TOP do EFO). Od 2015 zniesiona zostaje opłata wpisowa.

 

członek tymczasowy, wspierający, honorowy – nie posiada prawa głosu na zjazdach TOP

student szkoły osteopatii, przedstawiciel innych zawodów medycznych działający na rzecz popularyzacji osteopatii, itp

opłata wpisowa 100 PLN i opłata roczna 110 PLN

 

Jeżeli chcesz należeć do TOP wystarczy wypełnić deklarację członkowską ( załącznik), następnie przeskanować ją i wraz z kopią dyplomu lub zaświadczeniem o uczęszczaniu do szkoły osteopatii przesłać na adres sekretarza TOP, następnie wpłacić opłatę na konto TOP wg. wymienionych wyżej kryteriów i dowód wpłaty również wysłać na adres sekretarza TOP

sekretarz TOP – Marta Soboń-Strączek D.O.