Sympozjum DZIEŃ OSTEOPATY w POZNANIU

Sympozjum DZIEŃ OSTEOPATY w POZNANIU

Szanowni Państwo, Zbliża się data kolejnej - już siódmej edycji sympozjum „Dzień Osteopaty”. Tym razem wydarzenie będzie miało miejsce w Poznaniu, gdzie w gościnnych progach Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego pod patronatem Towarzystwa Osteopatów Polskich mamy nadzieję zaprezentować interesujące, najnowsze doniesienia naukowe oraz praktyczne z zakresu osteopatii. Od początku swojego istnienia „Dzień Osteopaty” był pomyślany jako forum wymiany doświadczeń integrujące osteopatów, szczególnie młodych absolwentów szkół osteopatycznych poszukujących nowych inspiracji i nowych kierunków zawodowego rozwoju. Jednocześnie wydarzenie to jest doskonałą okazją do przedstawienia środowisku fizjoterapeutów i lekarzy zasad jakie przyświecają medycynie osteopatycznej, jej zadań i miejsca w panoramie usług medycznych. Doświadczenie lat ubiegłych uczy nas jednak, iż ścisłe związanie organizacyjne tego sympozjum z jedną ze szkół osteopatycznych odbierane jest przez ogół środowiska osteopatycznego jako zawoalowana promocja jednej placówki edukacyjnej i…
Read More