Sympozjum Fizjoterapia w Laryngologii

Sympozjum Fizjoterapia w Laryngologii

W dniu 14 września w Kołobrzegu, podczas jednej z największych w Polsce konferencji w dziedzinie laryngologii "Innowacje w Laryngologii" (www.laryngologia2017.pl), będzie miało miejsce całodniowe Sympozjum Fizjoterapia w Laryngologii. TOP jest głównym współorganizatorem tego wydarzenia.   Podczas Sympozjum będą prowadzone wykłady i warsztaty dotyczące postępowania osteopatycznego oraz fizjoterapii w: - nowotworach głowy i szyi, - zaburzeniach narządu głosu, - napięciowych bólach głowy, - zaburzeniach układu ruchu narządu żucia, - zaburzeniach połykania. Serdecznie zapraszamy >>
Read More
Karty Europejskiej Federacji Osteopatów

Karty Europejskiej Federacji Osteopatów

Właśnie czlonkowie TOP, którzy są dyplomowanymi osteopatami, otrzymali imienne karty Europejskiej Federacji Osteopatów (EFO). Uwiarygadniają one nasze wysokie kompetencje zawodowe i przynależność do grupy zawodowej europejskich osteopatów. Prezes TOP dr hab. Sławomir Marszałek DO
Read More