Sympozjum „Fizjoterapia i onkologopedia w otolaryngologii”

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Osteopatów Polskich jest współorganizatorem Sympozjum „Fizjoterapia i onkologopedia
w otolaryngologii”.

Sympozjum odbędzie się 11. kwietnia 2019 r. w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji „Innowacje
w Otorynolaryngologii”
, 11.-13. kwietnia w Poznaniu.

Podczas Sympozjum przedstawione zostaną najnowsze poglądy dotyczące zagadnień z zakresu diagnostyki i postępowania osteopatycznego, fizjoterapeutycznego oraz logopedycznego w rejonie głowy i szyi.

Ponadto w formie warsztatowej zostaną przedstawione przez wybitnych praktyków zagadnienia z zakresu diagnostyki osteopatycznej, fizjoterapeutycznej i logopedycznej oraz roli technik mięśniowo-powięziowych w procesie terapii zaburzeń nerwowo-mięśniowych w rejonie głowy i szyi.

Zapraszamy – rejestracja http://www.laryngologia2019.pl/pl/article/show/22/