Szczegółowy program konferencji pt. Granice kompetencji osteopaty, fizjoterapeuty i neurochirurga. Interdyscyplinarne podejście w zakresie problemów korzeniowych 25.11.

Szczegółowy program konferencji pt. Granice kompetencji osteopaty, fizjoterapeuty i neurochirurga. Interdyscyplinarne podejście w zakresie problemów korzeniowych 25.11.

Szanowni Państwo, Prezentujemy szczegółowy program konferencji pt. Granice kompetencji osteopaty, fizjoterapeuty i neurochirurga. Interdyscyplinarne podejście w zakresie problemów korzeniowych, która odbędzie się 25 listopada br. w Szpitalu Św. Wojciecha w Poznaniu. W imieniu Zarządu TOP Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji Prezes Towarzystwa Osteopatów Polskich Dr hab. Sławomir Marszałek D.O.
Read More
Sympozjum Fizjoterapia w Laryngologii

Sympozjum Fizjoterapia w Laryngologii

W dniu 14 września w Kołobrzegu, podczas jednej z największych w Polsce konferencji w dziedzinie laryngologii "Innowacje w Laryngologii" (www.laryngologia2017.pl), będzie miało miejsce całodniowe Sympozjum Fizjoterapia w Laryngologii. TOP jest głównym współorganizatorem tego wydarzenia.   Podczas Sympozjum będą prowadzone wykłady i warsztaty dotyczące postępowania osteopatycznego oraz fizjoterapii w: - nowotworach głowy i szyi, - zaburzeniach narządu głosu, - napięciowych bólach głowy, - zaburzeniach układu ruchu narządu żucia, - zaburzeniach połykania. Serdecznie zapraszamy >>
Read More
Karty Europejskiej Federacji Osteopatów

Karty Europejskiej Federacji Osteopatów

Właśnie czlonkowie TOP, którzy są dyplomowanymi osteopatami, otrzymali imienne karty Europejskiej Federacji Osteopatów (EFO). Uwiarygadniają one nasze wysokie kompetencje zawodowe i przynależność do grupy zawodowej europejskich osteopatów. Prezes TOP dr hab. Sławomir Marszałek DO
Read More

Standardy opieki osteopatycznej

TOP jako członek EFO współpracuje nad wprowadzeniem STANDARDÓW OPIEKI OSTEOPATYCZNEJ. Naszym zadaniem jest to, aby Pacjenci którzy wybierają leczenie osteopatyczne, mieli zapewnioną odpowiednią jakość i standard opieki, którą będą otoczeni przez osteopatę. Zasady te dotyczą świadczenia diagnozy, leczenia i opieki osteopatycznej. Mają na celu ustalenie standardów, które zapewnią wysoki poziom praktyki klinicznej, edukacji, bezpieczeństwa i etyki z korzyścią dla pacjentów. Poniższy dokument został przygotowany przez Komitet Techniczny Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 414. POBIERZ  standardy-opieki-osteopatycznej-cen
Read More
Coroczne spotkanie EFO w Helsinkach 3-4 lutego 2017 r.

Coroczne spotkanie EFO w Helsinkach 3-4 lutego 2017 r.

W spotkaniu EFO (European Federation of Osteopaths), które odbyło się w Helsinkach w dniach 3-4 lutego 2017 r uczestniczyli przedstawiciele rekordowej liczby krajów - Austrii, Belgii, Cypru, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Kanady, Włoch, Wielkiej Brytanii. Zebranie rozpoczęło się sprawozdaniem członków zarządu z działalności EFO – dotyczące spotkań organizacyjnych zarządu, spotkań z innymi organizacjami (FORE, EFO, CEPLIS) w roku 2016. Przedstawiono także sprawozdanie finansowe. Sprawozdania z działalności zarządu za rok 2016 zatwierdzono jednogłośnie (każdy kraj ma możliwość oddania jednego głosu bez względu na liczbę osteopatów). Zaprezentowano projekt budżetu na 2017. Planuje się 105 tys. Euro wpływów i 100 000 Euro kosztów związanych między innymi z : legal fees 10 tys. €, Board meetings - 6 tys €, EFO /FORE/ merger meetings…
Read More

1% podatku dla TOP – KRS: 0000241676

Towarzystwo Osteopatów Polskich funkcjonuje wyłącznie ze składek członkowskich i nie posiada żadnych innych subwencji. Jeżeli uważacie Państwo, że osteopatia zasługuje na odpowiednie miejsce w systemie ochrony zdrowia ludzkiego, że współczesna medycyna powinna również być wzbogacona o leczenie manualne funkcjonujące równolegle z leczeniem farmakologicznym i chirurgicznym, że wysiłek osteopatów w swoje kształcenie i pomoc, jaką oferują (więcej…)
Read More

Regionalne grupy osteopatyczne

Trafionym pomysłem na ożywienie współpracy między osteopatami pracującymi w obrębie jednej aglomeracji miejskiej, a także na promowanie osteopatii w środowisku fizjoterapeutów i lekarzy wydaje się tworzenie regionalnych grup osteopatycznych. Do wniosku tego upoważnia już prawie rok działalności Warszawskiej Grupy Osteopatycznej w gościnnych progach ortopedyczno- osteopatycznej kliniki Sutherland Medical Center w Warszawie. W początkach roku zainaugurowało (więcej…)
Read More