Ubezpieczenie zawodowe – oferta

Szanowni członkowie Towarzystwa Osteopatów Polskich,

Uprzejmie przypominamy o możliwości skorzystania z możliwości przystąpienia do ubezpieczenia zawodowego przygotowanego specjalnie dla osteopatów – członków TOP Towarzystwo Osteopatów Polskich nawiązało współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A., które specjalizuje się od lat w ubezpieczeniach personelu medycznego.

Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach pracy osteopaty w gabinecie. Ponadto otrzymaliśmy ofertę grupowego ubezpieczenia na życie. Objęci ubezpieczeniem mogą być wszyscy osteopaci D.O. oraz osteopaci po zdanym egzaminie klinicznym będący jednocześnie członkami TOP-u (warunkiem jest opłacenie składki członkowskiej).

W tym roku dodatkowo zapraszamy i zachęcamy także studentów ostatniego roku osteopatii. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie zabiegi wykorzystywane w osteopatii, a także zabiegi fizykalne oraz typowe zabiegi fizjoterapeutyczne.

Jako zarząd TOP podjęliśmy decyzję o współpracy z TU INTER Polska S.A., ponieważ oferta ta jest bezkonkurencyjna pod względem zakresu ochrony i ceny.

Prezes Towarzystwa Osteopatów Polskich

Dr. hab. Sławomir Marszałek D.O.

publication-icon DO POBRANIA – DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA