Coroczne spotkanie EFO w Helsinkach 3-4 lutego 2017 r.

W spotkaniu EFO (European Federation of Osteopaths), które odbyło się w Helsinkach w dniach 3-4 lutego 2017 r uczestniczyli przedstawiciele rekordowej liczby krajów – Austrii, Belgii, Cypru, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Kanady, Włoch, Wielkiej Brytanii.

Zebranie rozpoczęło się sprawozdaniem członków zarządu z działalności EFO – dotyczące spotkań organizacyjnych zarządu, spotkań z innymi organizacjami (FORE, EFO, CEPLIS) w roku 2016. Przedstawiono także sprawozdanie finansowe. Sprawozdania z działalności zarządu za rok 2016 zatwierdzono jednogłośnie (każdy kraj ma możliwość oddania jednego głosu bez względu na liczbę osteopatów).

Zaprezentowano projekt budżetu na 2017. Planuje się 105 tys. Euro wpływów i 100 000 Euro kosztów związanych między innymi z : legal fees 10 tys. €, Board meetings – 6 tys €, EFO /FORE/ merger meetings 5 tys. €, organizacja corocznego spotkania – 25 tys. €,  OIA – 5 tys. €, office, account management, internet 30 tys. €, lobbing EU, meeting, attendance 12 tys. €, potential new project 5 tys. €.

Przedstawiono plan strategicznych działań EFO na rok 2017. Głównym celem jest prowadzenie działań mających na celu postrzeganie osteopatii jako profesji medycznej pierwszego kontaktu z pacjentem. Przedstawiono obiecujące plany pomocy poszczególnym krajom w legalizacji w lobbowaniu na rzecz tak postrzeganej osteopatii.

Przedstawiono aktualny stan procesu połączenia się EFO z FORE. Potwierdzono, że wspólne porozumienie FORE i EFO umożliwi powstanie jednego, silnego ośrodka, towarzystwa, które „mówiąc jednym głosem” skuteczniej będzie działać na rzecz podniesienia rangi osteopatii w Unii Europejskiej. Wspólna wizja osteopatii w Europie będzie czyniła ją silniejszą i wtedy będzie możliwe przyjęcie znacznie silniejszej pozycji w lobbowaniu na rzecz osteopatii podczas procesów legislacyjnych w Europie. Wspomniano także przy tej okazji, że podobne procesy powinny zachodzić w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, że stowarzyszenia osteopatii powinny się jednoczyć, a nie dzielić działając często jako konkurencja. To utrudnia, a czasem uniemożliwia skuteczne lobbowanie na rzecz podnoszenia rangi osteopatii w poszczególnych krajach.

dsc_0340 dsc_0342

dsc_0344 dsc_0349

Kolejną częścią spotkania były referaty:

   • Jason Haxton, dyrektor Museum of Osteopathic Medicine in Kirksville, Missouri przedstawił wspólnych elementach w rozwoju osteopatii w Europie i w USA.
   • Jory Pauwels Chef Executive Officer Principal, Senior Lecture przedstawił referat n.t. COMMON STANDARDS & AUDITS IN EUROPE. Objaśniał cele i standardy działania OSEAN. Celem jest tworzenie wspólnej platformy szkół nauczających osteopatii w Europie. Dzięki spełnianiu odpowiedniego poziomu organizacyjnego, współpracy pomiędzy szkołami, studentami, wykładowcami oraz egzaminatorami można zapewnić odpowiednio wysoki poziom szkolenia. Niestety w tej chwili około 30 szkół z Europy jest stowarzyszonych z OSEAN, a kolejne 10 oczekuje na stowarzyszenie.
   • Patrick van Dunn przedstawił referat “Helth Economic value of osteopathy”. Powołując się na to, że chroniczne bóle pleców ma 15-45 % populacji, a bóle okolicy odcinka szyjnego kręgosłupa 30-50 %, a generalnie około 65 % pacjentów ma problemy globalnie z kręgosłupem, przeanalizował 291 badań dotyczących problemów bezpośrednio związanych z kręgosłupem. Stwierdził przy tej okazji że najbardziej opłacalna jest edukacja zdrowotna niż terapia, gdyż każde zainwestowane 1 Euro w edukację zwraca się trzykrotnie. Celem przedstawionych badań było porównanie kosztów opieki osteopatycznej połączonej z tradycyjną opieką medyczną z tylko tradycyjną opieką medyczną. W wyniku prowadzonych analiz w Belgi dzięki opiece osteopatycznej można zaoszczędzić 25 mln Euro, ponieważ jest ona o 2,7 % tańsza od tradycyjnej opieki medycznej.
   • Maurice Cheng, angielski osteopata, przedstawił aplikację na urządzenia mobline PROM. Pozwoli ona szybko zebrać wywiad i przeprowadzić badanie kliniczne pacjenta w taki sposób, aby dane mogłyby potem szybko być wykorzystane do prowadzenia m.in. badań naukowych http://www.ncor.org.uk.

Dr hab. Sławomir Marszałek

Prezes Towarzystwa Osteopatów Polskich