Status zawodu OSTEOPATY w Polsce – najważniejsze uregulowania

Status zawodu OSTEOPATY w Polsce – najważniejsze uregulowania:

Wpis do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod numerem 323010. https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow/

(następnie w wyszukiwarce opisu zawodów wpisać kod zawodu: 323010)

Opis zawodu OSTEOPATA w Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności:
OSTEOPATA posługuje się wiedzą stanowiącą przedmiot zainteresowań osteopatii – samodzielnej dyscypliny opieki zdrowotnej, w ramach której wykonuje się leczenie manualne u pacjentów z rozpoznaną DYSFUNKCJĄ SOMATYCZNĄ (ICD -10 nr M99.0). OSTEOPATA stosuje leczenie w oparciu o zabiegi terapeutyczne zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD – 9 nr 93.6 LECZENIE OSTEOPATYCZNE.

Link do dokumentów PKZiS (w tym także autorzy projektu):

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca/?p_p_id=occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadPdf&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_targetExtension=pdf&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_characteristic=&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_id=4002

W Polsce nie ma regulacji ustawowych zawodu OSTEOPATA przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia.

LECZENIE OSTEOPATYCZNE znajduje się w: Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD-9 nr. 93.6.

Leczenie osteopatyczne. http://www.icd9.pl/dzial16/rozdzial93/podrozdzial93.6/
DYSFUNKCJA SOMATYCZNA znajduje się w: Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i
Problemów Zdrowotnych ICD-10 nr. M99.0; Dysfunkcja somatyczna; zaburzenia: mięśniowo – szkieletowe, nerwowo – mięśniowe, sercowo- naczyniowe, narządów wewnętrznych i oddechowych.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) OSTEOPATIA znajduje się w: Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna. · PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

TOP jako członek EFO współpracuje nad wprowadzeniem STANDARDÓW OPIEKI OSTEOPATYCZNEJ. Naszym zadaniem jest to, aby Pacjenci którzy wybierają leczenie osteopatyczne, mieli zapewnioną odpowiednią jakość i standard opieki, którą będą otoczeni przez osteopatę. Zasady te dotyczą świadczenia diagnozy, leczenia i opieki osteopatycznej. Mają na celu ustalenie standardów, które zapewnią wysoki poziom praktyki klinicznej, edukacji, bezpieczeństwa i etyki z korzyścią dla pacjentów. Poniższy dokument został przygotowany przez Komitet Techniczny Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 414 i przez Europejską Federację Osteopatów. Znajdują się na naszej stronie:
http://top.osteopatia.pl/wp-content/uploads/2017/02/Standardy-opieki-osteopatycznej-CEN.pdf