Karty Europejskiej Federacji Osteopatów

Karty Europejskiej Federacji Osteopatów

Właśnie czlonkowie TOP, którzy są dyplomowanymi osteopatami, otrzymali imienne karty Europejskiej Federacji Osteopatów (EFO). Uwiarygadniają one nasze wysokie kompetencje zawodowe i przynależność do grupy zawodowej europejskich osteopatów. Prezes TOP dr hab. Sławomir Marszałek DO
Read More